Gamle fotografier - store og små

Dette fotografi er til salg under kategorien varia

Salg af gamle fotografier

Her sælges gamle fotografier. De fleste fra det 20. århundrede. Under hver foto beskrives fotografiets tilstand og størrelse. Til at begynde med vil fotografierne blive sat til salg under kategorierne:

- kabinet fotografier
- visitkort fotografier
- varia fotografier - før 1945

Senere følger yderligere kategorisering.

Henvendelse kan rettes til 31 17 26 56 eller pr. mail temaantik@gmail.com.

Forsendelsen, der betales af køber, sker med almindelig post, eller under specielle vilkår såfremt køber ønsker dette.