Visitkort-fotografier (lille format) fra Danmark og udenlandet

Fra denne side sælges visitkort fotografier opklæbet på karton.  Både danske og udenlandske.

Mål: ca. 6½ cm x 10½ cm.


 In English:

Smaller (miniature) cabinet card photo´s will be sold from this webs-ite - cabinet cards where the picture is glued on carton.

Measures: c. 2½ x 4 inches.